Easy Print Sn62Pb36Ag2

Pasta typu No Clean przeznaczona do lutowania elementów SMD w procesach nie uwzględniających faz mycia. Produkt w swoim składzie oprócz proszku metali zawiera topnik na bazie: żywicy i rozpuszczalnika, aktywatory usuwające tlenki oraz dodatki tiksotropowe, odpowiadające za lepkość i plastyczność . Pasta nie traci swoich właściwości fizykochemicznych nawet po 20 godzinach pozostawienia jej na płytce PCB. Czas ten zależy od panujących w pomieszczeniu warunków: wilgotności i temperatury.

Dodatkowe właściwości pasty:

  • nie zawiera chlorków,
  • pozostałość topnika nie koroduje, nie wymaga mycia,
  • lutowane połączenia posiadają dobre właściwości mechaniczne i elektryczne

Opis

  • elektronika
  • elektrotechnika
  • lutowanie automatyczne
  • lutowanie ręczne
  • montaż SMD
  • w drukach automatycznych
  • w drukach ręcznych

Karta techniczna- Easy Print Sn96Pb36Ag62 + profil lutowania

Karta charakterystyki- Easy Print Sn96Pb36Ag62