Lakier Topnik LT-4

Preparat zabezpiecza płytki drukowane przed utlenianiem oraz chroni przed korozją podczas składowania. Pozwala na szybsze lutowanie i zapobiega „zimnym lutom”. Sposób aplikacji umożliwia łatwe rozprowadzenie preparatu na płytkach. Może być używany podczas produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu.

Odpowiada wymaganiom DIN 8511, F-SW-31, PN EN 29454 1.1.1.A.

Zastosowanie:

  • Zabezpieczanie płytek PCB przed utlenianiem.
  • Może być używany przy produkcji płytek drukowanych bezpośrednio po trawieniu.
  • Zapobiega powstawaniu zabrudzeń podczas montażu.
  • Ułatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.