Topnik AC81/N

Bezkalafoniowy, ciekły, wysokoaktywny topnik typu 2.1.2/3 A jest wodnym roztworem związkow organiczych. Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

Instrukcja użytkowania ( Stosowanie) :

Topnik nanosić na płytki drukowane przez nawalcowanie, falą topnika lub za pomocą pędzla. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po cynowaniu należy usuwać je dokładnie ciepła wodą (o temp.ok. 50 a następnie zimną wodą, stosując metodę zanurzeniową lub natrysk.

Opis

Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

Karta techniczna- Topnik AC 81 N

Karta Charakterystyki- Topnik AC-81N PL

Parametry

Wygląd przeźroczysta ciecz
Zapach ostry, alkoholowo-glicerynowy
Temperatura wrzenia 80-105 °C
Gęstość w 20°C ok. 1,03 +/- 0,05 g/cm³
Aktywność metodą statyczną w tem. 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 270 mm2
Zawartość halogenków 1,15 %
pH ( 1% roztwór wodny) 2
Zawartość substancji nielotnych 12%
Rozpuszczalność w wodzie całkowita