Topnik AG 5

Ciekły, bezkalafoniowy, średnio aktywny topnik typu 2.2.3 A wg ISO 9454-1, który jest alkoholowym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do wysokotemperaturowego (300-400oC ) cynowania i lutowania elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi oraz lutowania elementów srebrzonych i cynowanych.

Instrukcja użytkowania (Stosowanie):

Topnik nanosimy na elementy cynowane i lutowane dowolnymi, dostepnymi sposobami. Zaleca się aby pozostałości zmywać alkoholem etylowym lub izopropylowym.

Opis

  • wysokotemperaturowe cynowanie,
  • lutowanie elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi,
  • lutowanie elementów srebrzonych i cynowanych.

Karta techniczna- Topnik AG-5

Karta Charakterystyki- Topnik AG-5 PL

 

Parametry

Wygląd przezroczysta ciecz
Baza topnika alkoholowy
Zapach alkoholowo-żywiczny
Rozpuszczalność w wodzie częściowa, mętnieje pod wpł. zimnej wody
Inne rozpuszczalniki większość rozp. organicznych
Aktywność metodą statyczną w tem. 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 135 mm2
pH ( 1% roztwór wodny ) 6,4
Zawartość substancji nielotnych 19 %
Gęstość ok. 0,86 +/- 0,05 g/cm³