Topnik LP1

Ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.

Instrukcja użytkowania (Stosowanie):

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem, zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania korozyjnego i nie wymagają usuwania.

Opis

  • mechaniczne lutowanie płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.

Karta techniczna- Topnik LP-1

Karta Charakterystyki- Topnik LP-1 PL

Karta charakterystyki- Topnik LP-1

Parametry

Wygląd ciecz, słomkowa
Zapach ostry, alkoholowy
Rozpuszczanie w wodzie częściowa z powstaniem osadu
Inne rozpuszczalniki toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol
Aktywność statyczna temp. 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 ≥ 206
pH ( 1% roztwór wodny) 3,34
Zawartość substancji nielotnych 3,81 %
Gęstość w 20°C ok. 0,8 +/- 0,05 g/cm³