Topnik TK83

Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawartość części całych 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowności.

Instrukcja użytkowania (Stosowanie):
Topnik nanoszony zostać może na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.

Parametry

Wygląd ciecz, bursztynowa
Zapach alkoholowo-żywiczny
Rozpuszczanie w wodzie mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
Inne rozpuszczalniki większość rozpuszczalników organicznych
Aktywność statyczna temp. 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 250
Zawartość halogenków 0,06 %
Zawartość substancji nielotnych 24 %
Gęstość w 20ºC ok. 0,86 +/- 0,02 g/cm3