Topnik TS 81

Ciekły,bezkalafoniowy, wysoko aktywny topniki typu 3.2.1 A wg ISO 9454-1, stanowiący mieszaninę związków nieorganicznych i organicznych. Przeznaczony do lutowania elementów z różnego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej) oraz elementów ze stopów chrominikielowych.

Instrukcja użytkowania (Stosowanie):

Topnik nanosimy dowolnymi, dostępnymi sposobami. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po lutowaniu należy je zmyć najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą ( temp. ok 50°C )

  • lutowanie elementów z różnego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej),
  • lutowanie elementów ze stopów chrominikielowych.

Parametry

Wygląd lepka ciecz, przeźroczysta
Zapach ostry, drażniący
Aktywność statyczna tem. 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 140 mm2
pH (1% roztwór wodny ) 1,2
Gęstość w 20ºC ok. 1,270 g/cm3
Rozpuszczalność nie rozpuszcza się w wodzie